ประวัติความเป็นมา

อีเมล พิมพ์ PDF

ประวัติความเป็นมา

บริษัทรุ่งเรืองศิลาทิพย์ จำกัด (แหล่งทำครกที่ขึ้นชื่อแห่งอ่างศิลา)

      คุณขจร รุ่งเรืองศิลาทิพย์ เป็นเจ้าของกิจการต่อจากคุณพ่อ นายงิ่นไฮ้ แซ่ลี้ มาเมืองไทยตั้งแต่ยังหนุ่มๆ บุกเบิกฝีมือในการทำงานตัดหินแกรนิตจนเปิดกิจการโรงงานทำครกหินที่อ่างศิลามาจนถึงปัจจุบัน ก็กว่าห้าสิบปีแล้ว
กิจการเติบโตด้วยดีมาเรื่อยจนบรรดาญาติพี่น้องหลายสายต่างแยกย้ายไปเปิดโรงงานทำครกหินแกรนิตกันอีกหลายเจ้าในบริเวณใกล้ๆ กัน ต่างมีลูกค้าประจำกันไป จนต้องขยายกิจการเป็นทำงานตามสั่งเป็นรูปเป็นร่างต่างๆ กันไป เช่น รูปสิงโต ช้าง เสมา ลูกนิมิต องค์พระหินทราย และอีกหลายอย่าง 

 

     “เดิมวันหนึ่งทำครกเพียง 10 - 20 ใบ เดี๋ยวนี้ทำเพิ่มเป็นร้อยๆใบ มีทั้งส่งไปกรุงเทพฯและต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศสั่งเข้ามา หรือบางครั้งก็เป็นนักธุรกิจฝรั่งซึ่งเขาจะออกแบบรูปทรงใหม่ให้ทางโรงงานทำ วัตถุดิบสำคัญที่ใช้ทำครกก็คือ ‘หินอ่างศิลา’ ซึ่งมีจุดเด่นที่เนื้อหินมีลักษณะเป็นเกล็ดเล็กๆ อันเกิดจากการรวมตัวของแร่ธาตุต่างๆ จึงมีผิวสาก เวลาตำอาหารก็จะช่วยให้ละเอียดได้ง่ายขึ้น แต่ปัจจุบันหินอ่างศิลาเหลือน้อยแล้ว จึงมีราคาค่อนข้างแพง”

 

 “ส่วนที่ยากที่สุดในการทำครกหินคือการวัดให้ได้ฉากและขนาดที่พอดี ซึ่งขนาดมาตรฐานทั่วไปคือ 5 – 6  นิ้ว (เป็นขนาดความกว้างของปากครก) การสลักเริ่มจากการทำปากครกให้ตรงตามที่กำหนดไว้แล้วก็ไล่ไปจนถึงก้นครก ช่างต้องมีฝีมือถึงจะทำให้ทุกอย่างลงตัวกับการใช้งานและดูสวยงามด้วย”

 

You are here: เกี่ยวกับเรา ประวัติความเป็นมา